Thông tin sản phẩm

AT1015

Product Code: AT1015
Product Name: Calcium Carbonate Powder
Size D97 (Top cut): 12 ± 2.0 µm
Trade conditions: FOB/CIF/CFR

0 VNĐ

Thông tin chung

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.16%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.01%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.04%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.01%
Kích thước   12 microns
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >97%
Axit stearic   1%

Sản phẩm cùng loại

Trang 1