TIN TỨC - THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  • Tăng thuế để bảo vệ tài nguyên

    Mới đây, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Biểu thuế tài nguyên mới, trong đó bảo lưu cơ bản những đề xuất tăng thuế suất hầu hết các loại khoáng sản và nước thiên nhiên mà Bộ Tài chính đã đưa ra hồi tháng 7-2015.

    Xem tiếp »