Thông tin sản phẩm

AT600

Product Code: AT600
Product Name: Calcium Carbonate Powder
Size D97 (Top cut): 25 ± 2.0 µm
Trade conditions: FOB/CIF/CFR

0 VNĐ

Thông tin chung

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.16%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.01%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.04%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.01%
Kích thước   25 microns
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >97%
Hàm lượng cacbon   0%

Sản phẩm cùng loại