Thông tin sản phẩm

AT 30C

Product Code: AT 30C
Product Name Calcium Carbonate Powder
Size D97 (Top cut): 30 ± 2.0 µm
Trade conditions: FOB/CIF/CFR

0 VNĐ

Thông tin chung

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.4%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.1%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.04%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.03%
Kích thước   5 -12 cm
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >94%
Hàm lượng cacbon   0%

Sản phẩm cùng loại

Trang 1