Thông tin sản phẩm

AT 17C

Product Code: HAP 30C Product Name: Calcium Carbonate Powder Size D97 (Top cut): 30 ± 2.0 µm Trade conditions: FOB/CIF/CFR

0 VNĐ

Thông tin chung

Sản phẩm cùng loại

Trang 1